Περιήγηση: Ισίδωρος Ντογιάκος

Κοινωνία
Παρέμβαση Ντογιάκου για την κυβερνοεπίθεση στο σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων

Ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ισι­δώ­ρος Ντο­γιά­κος παρε­νέ­βη μετά τη δεύ­τε­ρη κατά σει­ρά κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση στο σύστη­μα της τρά­πε­ζας θεμά­των, κατά…

Κοινωνία
Παρέμβαση Ντογιάκου για την εισροή θαλασσινού νερού και 391 βλάβες στη γραμμή του ΜΕΤΡΟ «Αγ. Μαρίνα — Πειραιάς»!!!

Προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση , διέ­τα­ξε ο Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Ισ. Ντο­γιά­κος, μετά από δημο­σί­ευ­μα που κάνουν λόγο για εισ­ροή θαλασσινού…

Επικαιρότητα
Ο Αρειος Πάγος ζητά από τον ΟΣΕ τους φακέλους για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων 15 ετών

Ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ισί­δω­ρος Ντο­γιά­κος, με έγγρα­φη παραγ­γε­λία του, ζήτη­σε από τον μετα­βα­τι­κό διοι­κη­τή και διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της…

Πολιτική
Επιστολή Μητσοτάκη σε Ντογιάκο: Ζητά προτεραιότητα στις έρευνες για τα Τέμπη, «βγάζει λάδι» την εγκληματική πολιτική

Επι­στο­λή στον Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Ισί­δω­ρο Ντο­γιά­κο, έστει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, με την οποία του ζητά­ει να θέσει…

Επικαιρότητα
Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για επίορκους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε ο Ντογιάκος

Επεί­γου­σα προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να παρήγ­γει­λε ο Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ισί­δω­ρος Ντο­γιά­κος για το σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα του Βήμα­τος της Κυρια­κής το…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την γνωμοδότηση Ντογιάκου: Υλοποιεί και ενισχύει το «σκοτεινό» θεσμικό πλαίσιο

«Φύλ­λο συκής» του θεσμι­κού βούρ­κου που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις είναι ο ρόλος της δήθεν «ανε­ξάρ­τη­της» δικαιο­σύ­νης και των…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε βάρος του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την από­πει­ρα βομ­βι­στι­κής επί­θε­σης σε βάρος του εισαγ­γε­λέα Ισί­δω­ρου Ντο­γιά­κου και σε ανα­κοί­νω­σή του επι­ση­μαί­νει ότι «αυτές…