Περιήγηση: Ισλαμικό Kράτος

Διεθνή
Συρία: Μαχητικά της Ρωσίας παρενόχλησαν drones των ΗΠΑ

Ρωσι­κά στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη παρε­νό­χλη­σαν χθες Πέμ­πτη αμε­ρι­κα­νι­κά τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη που συμ­με­τεί­χαν σε επι­χει­ρή­σεις ενα­ντί­ον της τζι­χα­ντι­στι­κής οργά­νω­σης Ισλαμικό…