Περιήγηση: Ισχυρές καταιγίδες

Επικαιρότητα
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι το Σαββατοκύριακο — Ο καιρός την Παρασκευή

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός το Σάβ­βα­το (18/12) και την Κυρια­κή (19/12) με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις κατά τόπους ισχυ­ρές βροχές…

Επικαιρότητα
Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αύριο Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας

Τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, με μεγά­λα ύψη βρο­χό­πτω­σης και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις χαλα­ζο­πτώ­σεις, ανα­μέ­νο­νται αύριο, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνικού…

Επικαιρότητα
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και ίσως χαλαζοπτώσεις το Σάββατο

Τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέ­μους και πιθα­νώς από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προ­βλέ­πε­ται να εκδη­λω­θούν από τις…

Επικαιρότητα
Βροχές και καταιγίδες στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας (ΧΑΡΤΗΣ) — Ίδιο άστατο και βροχερό σκηνικό του καιρού κι αύριο

Ιδιαί­τε­ρα άστα­τος ο και­ρός στη χώρα για έκτη δια­δο­χι­κή μέρα σήμε­ρα Καται­γί­δες κδη­λώ­νο­νται εκ νέου και στην Αττι­κή. Τα φαινόμενα …

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

​ Έκτα­κτο δελ­τίο και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία. Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά μοντέ­λα, μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από τις πρω­ι­νές ώρες…