Περιήγηση: καταστολή

Πολιτική
ΚΚΕ: Η καταστολή και οι απαγορεύσεις της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσουν

Το ΚΚΕ, «κατα­δι­κά­ζει την απα­ρά­δε­κτη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση του Στ’ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών σε βάρος του προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του εργα­ζο­μέ­νων στον…

Κοινωνία
Λάρισα: Απρόκλητη επίθεση με χημικά στη διαδήλωση ενάντια στη συναυλία των ΑμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Την απρό­κλη­τη επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής δέχθη­καν οι δια­δη­λω­τές στη Λάρι­σα, την ώρα που δια­δή­λω­ναν ενά­ντια στη συναυ­λία από τη…

Παιδεία
ΚΚΕ — ΚΝΕ: Ο στόχος της κυβέρνησης να εκβιάσει και να τρομοκρατήσει τους φοιτητές θα πέσει στο κενό

Την εισαγ­γε­λι­κή έρευ­να για τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών καταγ­γέλ­λουν η ΤΟ Πανε­πι­στη­μί­ων της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ και η…

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι φοιτητές — Ο αγώνας συνεχίζεται κόντρα στην τρομοκρατία

Αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι και οι υπό­λοι­ποι δώδε­κα φοι­τη­τές που προ­σή­χθη­σαν σήμε­ρα το από­γευ­μα στο Αστυ­νο­μι­κό Μέγα­ρο Κομο­τη­νής μετά πρω­το­φα­νή εισβο­λή των…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Σοφιανός: Η αστυνομία είναι προσανατολισμένη στην καταστολή του «εχθρού λαού» (VIDEO)

Το γεγο­νός ότι ένα κομ­μά­τι της αστυ­νο­μί­ας προ­σπα­θεί να αντι­με­τω­πί­σει το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και τη μικρο­πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα, δεν αναι­ρεί ότι βασική…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απρόκλητη καταστολή — Γερανός της ΕΛ.ΑΣ. κατά διαδηλωτών!!! Κινδυνέψαν διαδηλωτές

Σε κίν­δυ­νο βρέ­θη­καν δια­δη­λω­τές στην Αθή­να όταν γερα­νός της Αστυ­νο­μί­ας έκα­νε επι­κίν­δυ­νους ελιγ­μούς στην Ακα­δη­μί­ας!!! Οπως φαί­νε­ται σε βίντεο ο…