Περιήγηση: καταστολή

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Σοφιανός: Η αστυνομία είναι προσανατολισμένη στην καταστολή του «εχθρού λαού» (VIDEO)

Το γεγο­νός ότι ένα κομ­μά­τι της αστυ­νο­μί­ας προ­σπα­θεί να αντι­με­τω­πί­σει το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και τη μικρο­πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα, δεν αναι­ρεί ότι βασική…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απρόκλητη καταστολή — Γερανός της ΕΛ.ΑΣ. κατά διαδηλωτών!!! Κινδυνέψαν διαδηλωτές

Σε κίν­δυ­νο βρέ­θη­καν δια­δη­λω­τές στην Αθή­να όταν γερα­νός της Αστυ­νο­μί­ας έκα­νε επι­κίν­δυ­νους ελιγ­μούς στην Ακα­δη­μί­ας!!! Οπως φαί­νε­ται σε βίντεο ο…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε πορεία φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

«Καταγ­γέλ­λου­με την απρό­κλη­τη επί­θε­ση που δέχθη­κε πορεία φοι­τη­τών σήμε­ρα στο κέντρο της Αθή­νας, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό φοι­τη­τών. Οι αστυνομικές…

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Κλιμάκωση της βαρβαρότητας και της άγριας καταστολής σε βάρος προσφύγων

Ερώ­τη­ση για την κλι­μά­κω­ση της βαρ­βα­ρό­τη­τας και της άγριας κατα­στο­λής σε βάρος προ­σφύ­γων κατέ­θε­σε στην Ευρω­παϊ­κή Επιτροπή,η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Πολιτική
ΚΚΕ: Καμιά υπουργική ΕΔΕ δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις βαρύτατες ευθύνες της για την άγρια καταστολή

Με μια ΕΔΕ ‑ως συνή­θως- επι­χεί­ρη­σαν η κυβέρ­νη­ση και ηγε­σία της Αστυ­νο­μί­ας να …ξεμπλέ­ξουν από τις βαρύ­τα­τες ευθύ­νες που έχουν…