Περιήγηση: Κεφαλονιά

Κοινωνία
Κεφαλονιά: Το ΚΚΕ για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και την στάση της κυβέρνησης

Τη στά­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως, η οποία δεν έδω­σε ουσια­στι­κή απά­ντη­ση στα προ­βλή­μα­τα της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, καυ­τη­ριά­ζει με…

Επικαιρότητα
Ιανός — Κεφαλονιά: Καράβια βγήκαν στη στεριά… 43 σκαφη βυθίστηκαν και 9 προσάραξαν στη στεριά

Σαρά­ντα τρία συνο­λι­κά σκά­φη, δια­φό­ρων τύπων, βυθί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της Πέμ­πτης και της Παρα­σκευ­ής στην Κεφα­λο­νιά, λόγω των δυσμενών…

Κοινωνία
Ιανός: Νύχτα θρίλερ για να σωθούν 3 άνθρωποι στον Αλμυρό — Αγνοείται οδηγός στην Καρδίτσα — Καταστροφές στο Ιόνιο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τα ιδιαί­τε­ρα έντο­να φαι­νό­με­να που προ­κα­λεί ο «Ιανός», ανα­μέ­νε­ται από αργά το βρά­δυ και μέχρι τις πρώ­τες απο­γευ­μα­τι­νές ώρες του…

Ατέχνως
Κακοκαιρία «Ιανός»: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυτική Πελοπόννησος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Για μία δύσκο­λη κατά­στα­ση έκα­νε λόγο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρ­δα­λιάς, με αφορ­μή την κακο­και­ρία «Ιανός»,…

Επικαιρότητα
Φωτιά σήμερα: σε εξέλιξη ακόμη οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ηλεία και Κορινθία

Συνε­χείς είναι οι προ­σπά­θειες για την κατά­σβε­ση των δασι­κών πυρ­κα­γιών σε Κεφα­λο­νιά (Κερα­μειές), Ηλεία (Κρέ­στε­να και Πανό­που­λο) και στην Κοριν­θία (Κεχριές).…

Ατέχνως
Φωτιές σήμερα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ωλένη του Πύργου Ηλείας — Δύο πυρκαγιές στην Κεφαλονιά (ΦΩΤΟ)

Σε εξέ­λι­ξη είναι πυρ­κα­γιά σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Ωλέ­νη του Πύρ­γου Ηλεί­ας. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την…