Περιήγηση: ΚΝΕ Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: 10 χρόνια τον Παύλο δεν ξεχνάμε, τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!

Με αφορ­μή τα 10 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής Χρυσής…

Επικαιρότητα
Η ΚΝΕ για τον θάνατο του Γιάννη Μαρκόπουλου: Η τέχνη του αποτελεί εφόδιο για τους νέους και τις νέες, έναυσμα στον δρόμο του αγώνα

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τον θάνα­το του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου, το Γρα­φείο Τύπου του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ, ανα­φέ­ρει: «Το Κεντρικό…

Κοινωνία
ΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΚΝΕ Επίσκεψη στην παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» την Κυριακή 6 Νοέμβρη

Η ΤΟ Πει­ραιά της ΚΝΕ καλεί τους μαθη­τές στο θέα­τρο και συγκε­κρι­μέ­να να συμ­με­τά­σχουν στην επί­σκε­ψη που διορ­γα­νώ­σει την Κυρια­κή 6…

Επικαιρότητα
ΓΤ του ΚΣ της ΚΝΕ: Η δικαίωση του Χρ. Ζορμπά να γίνει κρίκος στην πάλη για μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης του θανα­τη­φό­ρου εργο­δο­τι­κού εγκλή­μα­τος του 29χρονου Χρή­στου Ζορ­μπά στο εργο­στά­σιο «Ήπει­ρος ΑΕΒΕ» εξέδωσε…