Περιήγηση: ΚΝΕ Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας

Πολιτική
Η ΚΝΕ για την εισβολή στο ΑΠΘ: Να δυναμώσει το πείσμα για οργάνωση του αγώνα, να μετατραπεί η οργή στη δική μας αντεπίθεση

Να μετα­τρα­πεί η οργή στη δική μας αντε­πί­θε­ση! Σε ανα­κοί­νω­σή του για την νέα εισβο­λή της Αστυ­νο­μί­ας στο ΑΠΘ, το…