Περιήγηση: ΚΟ Αττικής ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ _ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα για να εκφραστεί η μέγιστη αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό

Οι Οργα­νώ­σεις της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποιούν ένα πλα­τύ πολι­τι­κό άνοιγ­μα με εκδη­λώ­σεις, συσκέ­ψεις, περιο­δεί­ες και εξορ­μή­σεις, καλώ­ντας τους εργαζόμενους,…

Επικαιρότητα
«Πόσο πράσινη είναι η πράσινη ανάπτυξη; Σήμερα στις 8 μ.μ ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει, σήμε­ρα Τρί­τη 6 Ιού­νη και ώρα 20.00,…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ο Γιάννης Πρωτούλης υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής και ο Νίκος Σοφιανός υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ ανα­κοι­νώ­νει ότι υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής θα είναι ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και…

Επικαιρότητα
ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ: Στις 19 Φλεβάρη η συναυλία για τα 80 χρόνια από τη Μάχη του Στάλινγκραντ

Λόγω της μαζι­κής συμ­με­το­χής στη 48ωρη παν-καλ­λι­τε­χνι­κή απερ­γία και την αλλα­γή στον προ­γραμ­μα­τι­σμό παρα­στά­σε­ων και συναυ­λιών, καλ­λι­τε­χνι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων των συντελεστών,…

Εκδηλώσεις
ΚΟ Αττικής ΚΚΕ: Στις 19 Φεβρουαρίου η συναυλία κλασικής μουσικής για τα 80 χρόνια από τη νίκη του Στάλινγκραντ

Λόγω της μαζι­κής συμ­με­το­χής στην 48ωρη παν-καλ­λι­τε­χνι­κή απερ­γία και την αλλα­γή στον προ­γραμ­μα­τι­σμό παρα­στά­σε­ων και συναυ­λιών, καλ­λι­τε­χνι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων των συντελεστών,…

Επικαιρότητα
ΕΚΘΕΣΗ της ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ για τα 100χρονα από την ίδρυση της ΕΣΣΔ: Ανοιχτή και σήμερα, τελευταία μέρα, έως τις 9 μ.μ.

Άνοι­ξε και σήμε­ρα για τελευ­ταία ημέ­ρα, η έκθε­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη συμπλή­ρω­ση 100…