Περιήγηση: Κρατική καταστολή

Επικαιρότητα
Επίθεση των ΜΑΤ στην κινητοποίηση του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου στην Καράβα

Με χημι­κά και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψεις οι δυνά­μεις κατα­στο­λής επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν την μεγά­λη πορεία που διορ­γά­νω­σε το Παλ­λε­σβια­κό Εργατικό…

Ανακοινώσεις
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Καταγγέλλει την επίθεση στον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ

Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) καταγ­γέλ­λει την έντα­ση της αστυ­νο­μι­κής βίας και την επί­θε­ση στον σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Ινδα­ρέ. Η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του…

Πολιτική
Το «ξεβράκωμα» του συστήματος, της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού

Πώς προ­ω­θεί­ται καλύ­τε­ρα η στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου για τη στή­ρι­ξη της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και την εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς του…