Περιήγηση: Κυριάκος Μητσοτάκης

Πολιτική
Μητσοτάκης — Ερντογάν: Συμφώνησαν στα επόμενα βήματα αναζήτησης επικίνδυνων διευθετήσεων

Στο χρο­νο­διά­γραμ­μα και στο επί­πε­δο που θα γίνουν τα επό­με­να βήμα­τα ανα­ζή­τη­σης επι­κίν­δυ­νων διευ­θε­τή­σε­ων στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά συμ­φώ­νη­σαν ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριάκος…

Διεθνή
Νέος γύρος διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά: Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν

Αύριο Τετάρ­τη συνα­ντώ­νται Μητσο­τά­κης — Ερντο­γάν στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ, όπου θα παι­χτεί το επό­με­νο επει­σό­διο ανα­ζή­τη­σης διευ­θε­τή­σε­ων στα…

Πολιτική
Συνάντηση Μητσοτάκη — Φον ντερ Λάιεν: Τώρα τάζουν χρήμα ΕΕ και κυβέρνηση που έχουν βαριές ευθύνες για τις πλημμύρες

Σαν μάζω­ξη υπευ­θύ­νων για τις φονι­κές πλημ­μύ­ρες στην Ελλά­δα φάντα­ζε η συνά­ντη­ση στο Στρα­σβούρ­γο μετα­ξύ του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη και της προέδρου…

Απόψεις
Να το χαίρεστε το «επιτελικό κράτος» σας, κύριε Μητσοτάκη — Γράφει ο Νίκος Μόττας

Μιλώ­ντας σήμε­ρα στη Λάρι­σα, ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­στρά­τευ­σε τη γνω­στή «καρα­μέ­λα» των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων όταν θέλουν να δικαιο­λο­γή­σουν την πατα­γώ­δη αποτυχία…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης από Λάρισα: «Κούφιες» υποσχέσεις για ενισχύσεις-ψίχουλα και χιλιοειπωμένες δικαιολογίες

Ένα ακό­μα ρεσι­τάλ ευχο­λο­γί­ων και «κού­φιων» υπο­σχέ­σε­ων έδω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης προς τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας, μιλώ­ντας στη Λάρισα,…

Πολιτική
Οργή για τις πλημμύρες: Σε λίγη ώρα η διαμαρτυρία στη Λάρισα με αφορμή την επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυρ. Μητσο­τά­κη στην Λάρι­σα, προ­χω­ρούν σε λίγη ώρα το Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Ν.…

Επικαιρότητα
Οργή λαού για τις πλημμύρες: Διαμαρτυρία αύριο στη Λάρισα με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Παρα­σκευή 8 Σεπτέμ­βρη, με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυρια­κού Μητσο­τά­κη στην Λάρι­σα, προ­χω­ρούν το Εργατοϋπαλληλικό…