Περιήγηση: Κύπρος

Επικαιρότητα
Κύπρος: Πέθανε ο Τούρκος αξιωματικός που είχε διατάξει τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού

Πέθα­νε ο από­στρα­τος αντι­στρά­τη­γος του κατο­χι­κού τουρ­κι­κού στρα­τού Χασάν Κου­ντα­κτσί, ο άνθρω­πος που έδω­σε την εντο­λή να εκτε­λε­στεί εν ψυχρώ…

Επικαιρότητα
Κύπρος: Βανδάλισαν με ναζιστικά σύμβολα ταμπέλα που φέρει το όνομα του Δ. Χριστόφια

Την ταμπέ­λα του Κοι­νο­τι­κού Πάρ­κου Πελεν­δρί­ου στη Λεμε­σό, το οποίο φέρει το όνο­μα του Δημή­τρη Χρι­στό­φια, βαν­δά­λι­σαν φασι­στι­κά, ακρο­δε­ξιά στοιχεία.…

Επικαιρότητα
Κύπρος: Τίμησαν τον Δ. Χριστόφια δίνοντας το όνομα του σε λεωφόρο της Λευκωσίας

Σε «Λεω­φό­ρος Δημή­τρη Χρι­στό­φια» μετο­νο­μά­στη­κε κεντρι­κός δρό­μος στο Γέρι της Λευ­κω­σί­ας, σε ειδι­κή εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­θη­κε το από­γευ­μα της Τετάρτης.…