Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Χίου

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Χίου: Ντροπή τους! Άφησαν μωρομάνες και μικρά παιδιά στο έλεος της κακοκαιρίας

Την ανάλ­γη­τη πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, της περι­φε­ρεια­κής και δημο­τι­κής αρχής στο δρά­μα των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών καταγ­γέλ­λει η…

Ανακοινώσεις
Οσμή της προβοκάτσιας στον εμπρησμό στον Αγ. Χαράλαμπο (Λαϊκή Συσπείρωση Χίου)

Απα­ρά­δε­κτο και κατα­δι­κα­στέο χαρα­κτη­ρί­ζει το γεγο­νός της πυρ­πό­λη­σης της Αγί­ας Τρά­πε­ζας στον Άγιο Χαρά­λα­μπο στο Χαλ­κειό Χίου η «Λαϊ­κή Συσπείρωση».…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Χίου: «Κήρυκας μίσους και ρατσισμού ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου»

Την απα­ρά­δε­κτη ανάρ­τη­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Αιγαί­ου σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Χίου. Συγκε­κρι­μέ­να, ο Κώστας Μου­τζού­ρης ανάρ­τη­σε στο…