Περιήγηση: Μπέλγκοροντ (Ρωσία)

Διεθνή
Ρωσία: Απομακρύνονται 9.000 παιδιά από το Μπέλγκοροντ

Γύρω στα 9.000 παι­διά θα απο­μα­κρυν­θούν από τη ρωσι­κή πόλη Μπέλ­γκο­ροντ και ορι­σμέ­νες περιο­χές της ευρύ­τε­ρης ομώ­νυ­μης περι­φέ­ρειας της Ρωσί­ας, λόγω των ουκρα­νι­κών βομβαρδισμών,…

Διεθνή
Μπέλγκοροντ: Αυξάνονται οι νεκροί και τραυματίες του ουκρανικού χτυπήματος — Βρετανία και ΗΠΑ κατηγορεί η Μόσχα

Ο απο­λο­γι­σμός της σημε­ρι­νής επί­θε­σης κατά της ρωσι­κής πόλης Μπέλ­γκο­ροντ αυξή­θη­κε στους 18 νεκρούς και 111 τραυ­μα­τί­ες, ανα­κοί­νω­σε το υπουργείο…

Διεθνή
Ρωσία: Με την παρέμβαση των κομμουνιστών αποκαταστάθηκαν δύο μνημεία αφιερωμένα στον Λένιν

Δύο μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στον Βλα­ντί­μιρ Ι. Λένιν, τα οποία είχαν στο παρελ­θόν απο­κα­θη­λω­θεί και υπο­στεί ζημιές, απο­κα­τα­στά­θη­καν σε δύο ρωσικές…