Περιήγηση: Μπένζαμιν Νετανιάχου

Διεθνή
Ολοκληρώνονται τα ενδοαστικά παζάρια με αντι-Νετανιάχου κυβέρνηση

Ολο­κλη­ρώ­νο­νται όπως φαί­νε­ται τα ενδο­α­στι­κά παζά­ρια στο Ισρα­ήλ για το σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης, καθώς, τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης συμ­φώ­νη­σαν στον σχηματισμό…

Διεθνή
Ισραήλ: Φυλλορροεί η δημοτικότητα Νετανιάχου — Πάνω απ’ τους μισούς πολίτες δεν τον εμπιστεύονται

Την «κάτω βόλ­τα» έχει πάρει η δημο­τι­κό­τη­τα του πρω­θυ­πουρ­γού του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις κατά της…

Διεθνή
Κομμουνιστική Νεολαία Ισραήλ: Εβραίοι και Άραβες στον αγώνα για την ειρήνη και τον σοσιαλισμό

Μετά­φρα­ση: Νίκος Μότ­τας // Με αφορ­μή την 53η επέ­τειο από τον Πόλε­μο των Έξι Ημε­ρών και την βίαιη από­σπα­ση-κατο­χή παλαι­στι­νια­κών εδα­φών από…

Διεθνή
Εκλογές Ισραήλ: Γρίφος ο σχηματισμός κυβέρνησης — Θα κριθεί από τα ενδοαστικά παζάρια

Σε γρί­φο για δυνα­τούς λύτες εξε­λίσ­σε­ται ο σχη­μα­τι­σμός κυβέρ­νη­σης στο Ισρα­ήλ μετά τις πρό­σφα­τες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που οδή­γη­σαν σε οριακή…