Περιήγηση: Νέα Αριστερά

Επικαιρότητα
“ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”: “Ποδαρικό” στη Βουλή με εξυπηρετήσεις στα “κοράκια”

Δια­πι­στευ­τή­ρια «αξιο­πι­στί­ας» (όπως έλε­γε και ο επι­κε­φα­λής της Αλ. Χαρί­τσης όταν παρου­σί­α­σε το νέο όνο­μα), έδω­σε με το …καλη­μέ­ρα» η Κοινοβουλευτική…