Περιήγηση: Νίκος Σκαλκώτας

Εκδηλώσεις
Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής με έργα Νίκου Σκαλκώτα

Την Τρί­τη 13 Φλεβάρη,στις 20.30, στην Αίθου­σα «Χρή­στος Λαμπρά­κης», στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών θα παρου­σια­στούν από τη Φιλαρ­μό­νια Ορχή­στρα Αθη­νών δύο θεω­ρού­με­να χαμέ­να έργα του…

Ατέχνως
Νίκος Σκαλκώτας

Στις  8 Μαρ­τί­ου 1904 γεν­νή­θη­κε στη Χαλ­κί­δα ο Νίκος Σκαλ­κώ­τας. Ελλη­νας συν­θέ­της. Σπού­δα­σε βιο­λί στο Ωδείο Αθη­νών όπου πήρε δίπλωμα…