Περιήγηση: Ναπολέων Βοναπάρτης

Διεθνή
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση — Ζαχάροβα σε Μακρόν: «Μην ξεχνάτε την τύχη του Ναπολέοντα όταν μιλάτε για αλλαγή εξουσίας στη Ρωσία»

Η Ρωσία επέ­πλη­ξε σήμε­ρα τον Εμα­νου­έλ Μακρόν για τα σχό­λιά του περί ήττας της Ρωσί­ας, λέγο­ντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί…

Πρόσωπα
Ναπολέων Βοναπάρτης

Στις 15 Αυγού­στου 1769 γεν­νιέ­ται ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της. Υπήρ­ξε μεγά­λη πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα. Δια­τέ­λε­σε πρώ­τος ύπα­τος αρμο­στής της Γαλλικής…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

1473 γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας 1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλεμο,…