Περιήγηση: ΝΑΤΟική βάση Αλεξανδρούπολης

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Κινητοποίηση ενάντια στην άφιξη του ΑμερικανοΝΑΤΟϊκού μεταγωγικού «ARC Endurance»

Μαχη­τι­κή πορεία στο κέντρο της πόλης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα μέλη σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ύστε­ρα από κάλε­σμα της Επιτροπής…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ — Αλεξανδρούπολη: Οι Αμερικανοί και οι Ισπανοί μισθοφόροι δεν είναι τουρίστες να τους «καλοδεχτούμε»

Συνα­ντή­σεις της διοί­κη­σης του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Αλε­ξαν­δρού­πο­λης (ΟΛΑ) με στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Ισπα­νί­ας και της Ιτα­λί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο λιμάνι κατά των ΝΑΤΟικών δυνάμεων (VIDEO)

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δια­μή­νυ­σαν την…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Μαζική και μαχητική κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μια μαζι­κή και μαχη­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου του ΚΚΕ στην…

Επικαιρότητα
Όχι στην παρουσία αμερικανικών πλοίων στην Αλεξανδρούπολη — Ανακοίνωση της ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ

Την παρου­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου «Harry S. Truman» και του αμε­ρι­κα­νι­κού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «Liberty Passion» στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, καταγγέλλει…

Επικαιρότητα
Η Ελλάδα στη δίνη του πολέμου: Προς Αλεξανδρούπολη πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Harry Truman»

Αμεί­ω­τα συνε­χί­ζε­ται η εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, την ώρα που το φιτί­λι του πολέ­μου έχει ανά­ψει για…