Περιήγηση: ΝΑΤΟική βάση Αλεξανδρούπολης

Επικαιρότητα
ΤΕ Έβρου ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ Τζ. Τσούνη στην Αλεξανδρούπολη

«Η παρου­σία του Αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, με συνο­δεία πρέ­σβε­ων από Βουλ­γα­ρία, Μολ­δα­βία, Ρου­μα­νία και Ουκρα­νία, η επι­θε­ώ­ρη­ση του λιμανιού…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Κινητοποίηση ενάντια στην άφιξη του ΑμερικανοΝΑΤΟϊκού μεταγωγικού «ARC Endurance»

Μαχη­τι­κή πορεία στο κέντρο της πόλης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα μέλη σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ύστε­ρα από κάλε­σμα της Επιτροπής…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ — Αλεξανδρούπολη: Οι Αμερικανοί και οι Ισπανοί μισθοφόροι δεν είναι τουρίστες να τους «καλοδεχτούμε»

Συνα­ντή­σεις της διοί­κη­σης του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Αλε­ξαν­δρού­πο­λης (ΟΛΑ) με στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Ισπα­νί­ας και της Ιτα­λί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο λιμάνι κατά των ΝΑΤΟικών δυνάμεων (VIDEO)

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δια­μή­νυ­σαν την…

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Μαζική και μαχητική κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μια μαζι­κή και μαχη­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου του ΚΚΕ στην…