Περιήγηση: ΝΑΤΟική βάση Αλεξανδρούπολης

Επικαιρότητα
Η Ελλάδα στη δίνη του πολέμου: Προς Αλεξανδρούπολη πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Harry Truman»

Αμεί­ω­τα συνε­χί­ζε­ται η εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, την ώρα που το φιτί­λι του πολέ­μου έχει ανά­ψει για…

Πολιτική
Ρεσιτάλ Θ. Παφίλη στη Βουλή: «Τι νόμιζε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι οι Αμερικάνοι θέλουν την Αλεξανδρούπολη για να φτιάξουν περιστερώνα;»

Τις τερά­στιες ευθύ­νες του ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρ­νη­ση έδω­σε «γη και ύδωρ» σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με το άνοιγ­μα νέων στρα­τιω­τι­κών βάσεων,…

Επικαιρότητα
Σούδα και Αλεξανδρούπολη: Ορμητήρια πολέμου σε περίπτωση σύρραξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Την περί­πτω­ση η Ελλά­δα να αξιο­ποι­η­θεί ως ορμη­τή­ριο πολέ­μου σε ενδε­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή σύρ­ρα­ξη μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας επι­βε­βαιώ­νουν αξιω­μα­τού­χοι της…

Κοινωνία
Μεγάλη συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στις Αμερικανονατοικές βάσεις (ΦΩΤΟ)

Μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων πραγ­μα­το­ποιούν η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενάντια…

Πολιτική
Αλεξανδρούπολη: Προωθείται η μετατροπή της σε σημείο εφόρμησης του αμερικανικού στρατού

Με στα­θε­ρά βήμα­τα, προ­χω­ρά η μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε σημείο εφόρ­μη­σης του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού στα νότια σύνο­ρα του ΝΑΤΟ με…

Επικαιρότητα
«Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες!» Φαντάροι ενάντια στην εγκατάσταση ΝΑΤΟικής βάσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Με επι­στο­λές τους, φαντά­ροι από στρα­τιω­τι­κές μονά­δες του Έβρου εκφρά­ζουν την αντί­θε­ση τους στην εγκα­τά­στα­ση ΝΑΤΟι­κής βάσης στο λιμά­νι της…