Περιήγηση: ΝΔ

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Σοβαρό συνταγματικό ζήτημα να μην ψηφίζουν όλοι οι εκλογείς την ίδια μέρα

Το γεγο­νός ότι η καθιέ­ρω­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου δεν είναι ζήτη­μα «πρα­κτι­κής φύσης», ούτε «τεχνι­κής διευ­κό­λυν­σης», αλλά αλλά­ζει συνο­λι­κά τη…

Πολιτική
«Λαϊκή Συσπείρωση» Νότιας Κέρκυρας: Υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής Αυγής βάζει στο ψηφοδέλτιό του ο απερχόμενος δήμαρχος στέλεχος της ΝΔ

Ο απερ­χό­με­νος δήμαρ­χος Νότιας Κέρ­κυ­ρας και επί πολ­λά έτη εκλεγ­μέ­νο αυτο­διοι­κη­τι­κό στέ­λε­χος της ΝΔ στην Κέρ­κυ­ρα, Κώστας Λέσ­σης, συμπε­ρι­λαμ­βά­νει στο…

Επικαιρότητα
Ζέφη Δημαδάμα: Κοιμήθηκε μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και ξύπνησε… ΓΓ Ισότητας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η καλο­και­ρι­νή μετα­γρα­φι­κή περί­ο­δος στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα. Η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε Δημα­δά­μα, η οποία κοι­μή­θη­κε μέλος…