Περιήγηση: "ΟΔΗΓΗΤΗΣ" Όργανο ΚΣ της ΚΝΕ

Διεθνή
Ευρωεκλογές: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συναίνεση αστών και οπορτουνιστών #ΤΩΡΑ ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση

Η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος για τις Ευρω­ε­κλο­γές του Ιου­νί­ου έχει πλέ­ον και επί­ση­μα ξεκι­νή­σει και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα δια­τυ­πώ­νουν τις…

Επικαιρότητα
ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης

Το ΚΚΕ την επο­μέ­νη των τελευ­ταί­ων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών ανέ­δει­ξε πως το περι­βό­η­το 41% της ΝΔ δεν εκφρά­ζει ούτε απο­δο­χή της…

Επικαιρότητα
Κυκλοφορεί ο “Οδηγητής” Απριλίου! _ Απόφαση του ΚΣ της ΚΝΕ για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ν|σ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με σύν­θη­μα «Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό! Για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση» το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή»…

Αθλητικά
Featured Video Play Icon
ΚΝΕ-“ΟΔΗΓΗΤΗΣ”: το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ “ΧΑΟΣ” και η κατάσταση “χαμηλότερες” κατηγορίες ποδοσφαίρου

Υπό τον τίτλο «Πρω­τά­θλη­μα Δεύ­τε­ρης Κατη­γο­ρί­ας — ΧΑΟΣ», το ντο­κι­μα­ντέρ, που είναι χωρι­σμέ­νο σε 3 μέρη, προ­βλή­θη­κε στην ιδιαί­τε­ρα ενδιαφέρουσα…

Επικαιρότητα
“ΟΔΗΓΗΤΗΣ” _Νοε-23: Να γίνουν περισσότερες οι κόκκινες ρωγμές απέναντι στο σύστημα των πολέμων της φτώχειας και της εκμετάλλευσης

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες είναι συγκλο­νι­στι­κές οι εικό­νες από τη λαο­θά­λασ­σα που πλημ­μύ­ρι­σε τους δρό­μους σε όλο τον κόσμο, και στη…