Περιήγηση: Πέτρος Τατσόπουλος

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε»… Πέτρος Τατσόπουλος

Τι παρά­γε­ται όταν η ανα­ξιο­πρέ­πεια και ο πολι­τι­κός τυχο­διω­κτι­σμός συνα­ντιού­νται στον από­πα­το της δια­νό­η­σης; Δημιουρ­γού­νται κάτι μικρά ανθρω­πά­κια, το ηθικό…