Περιήγηση: Πέτρος Τατσόπουλος

Επικαιρότητα
Ελεύθερος αφέθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος — Είχε συλληφθεί έπειτα από μήνυση πολιτευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε πριν λίγο ο Πέτρος Τατσό­που­λος ο οποί­ος είχε συλ­λη­φθεί σήμε­ρα το πρωί έπει­τα από μήνυ­ση του παρου­σια­στή και…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε»… Πέτρος Τατσόπουλος

Τι παρά­γε­ται όταν η ανα­ξιο­πρέ­πεια και ο πολι­τι­κός τυχο­διω­κτι­σμός συνα­ντιού­νται στον από­πα­το της δια­νό­η­σης; Δημιουρ­γού­νται κάτι μικρά ανθρω­πά­κια, το ηθικό…