Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

Διεθνή
Παγκόσμια Ημερά Γυναικών: Τα δικαιώματα των γυναικών «υπέστησαν επίθεση» το 2021 (Διεθνής Αμνηστία)

Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών και των κορι­τσιών υπέ­στη­σαν «επί­θε­ση» την περα­σμέ­νη χρο­νιά, που συνε­χί­ζε­ται φέτος, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση που δίνει…