Περιήγηση: ΠΑΜΕ

Κοινωνία
«Κάτω το αντεργατικό έκτρωμα»!: Πανεργατικός απεργιακός ξεσηκωμός την Πέμπτη 21 Σεπτέμβρη! (SPOT)

Το μήνυ­μα του πανερ­γα­τι­κού απερ­για­κού ξεση­κω­μού για την Πέμ­πτη 21 Σεπτέμ­βρη μετα­φέ­ρουν τα συν­δι­κά­τα στους εργα­ζό­με­νους όλης της χώρας ενά­ντια στο αντεργατικό…

Διεθνή
ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ

Την αλλη­λεγ­γύη του στον αγώ­να των εργα­τών της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας και του συν­δι­κά­του UAW για καλύ­τε­ρες συν­θή­κες και αμοι­βές εργα­σί­ας, εκφρά­ζει με μήνυμά…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κυνικές δηλώσεις Αυστραλού μεγιστάνα: «Να σκοτώσουμε τους αγώνες των εργατών»

Τις κυνι­κές δηλώ­σεις του Αυστρα­λού επι­χει­ρη­μα­τία Tim Gurner, που αξί­ω­σε την εκτί­να­ξη της ανερ­γί­ας, προ­κει­μέ­νου να μειω­θεί η «αλα­ζο­νεία» των…

Κοινωνία
Μόνο ο λαός σώζει τον λαό: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς από το ΠΑΜΕ και Σωματεία

Σε συγκέ­ντρω­ση τρο­φί­μων και ειδών πρώ­της ανά­γκης για να στη­ρι­χτούν οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας προ­χω­ρούν άμε­σα το ΠΑΜΕ και σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων. Στο κάλε­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης το ΠΑΜΕ αναφέρει…