Περιήγηση: ΠΑΜΕ

Επικαιρότητα
Μαλαματίνα: Προκαλεί η εργοδοσία απολύοντας τους προέδρους δύο Σωματείων — Διαμαρτυρία αύριο στο υπ. Εργασίας από το ΠΑΜΕ

Απέ­λυ­σε δυο συν­δι­κα­λι­στές που πρω­το­στα­τούν στον αγώ­να κατά των απο­λύ­σε­ων η εργο­δο­σία στη «Μαλα­μα­τί­να».  Συγκε­κρι­μέ­να, απέ­λυ­σε τον πρό­ε­δρο του Σωματείου…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό — Κινητοποιήσεις στις 13 Σεπτέμβρη στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

«Στις 13 Σεπτέμ­βρη, στις 7 μ.μ., παίρ­νου­με μέρος στις κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και…

Κοινωνία
Οι Συνταξιούχοι είμαστε εδώ… Ακούραστοι. Μαχητικά Παρόντες στην πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης.

Κυκλο­φο­ρεί με ενδια­φέ­ρου­σα και αγω­νι­στι­κή ποι­κί­λη ύλη ο Παν­συ­ντα­ξιου­χι­κός Αγώ­νας Τ.476 Η Μεγά­λη Πανελ­λα­δι­κή Συγκέ­ντρω­ση 24 Ιού­νη Για άλλη μια…

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ για το όργιο αστυνομικής βίας στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»: Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει την κυβερ­νη­τι­κή επί­θε­ση με ΜΑΤ, βία και χημι­κά ενά­ντια στην απερ­γία των εργα­τών στην ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ…