Περιήγηση: παρουσίαση βιβλίου

Βιβλίο
Θεσσαλονίκη: Με επιτυχία η παρουσίαση των παραμυθιών «Χειμωνοχώρα» και «Σοβαροχώρα» της Πολίνας Πολίδου

Με μια επι­τυ­χη­μέ­νη εκδή­λω­ση παρου­σιά­στη­καν το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στο Πανό­ρα­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης τα παρα­μύ­θια της Πολί­νας Πολί­δου «Η Χειμωνοχώρα»…