Περιήγηση: Παχατουρίδης Ανδρέας

Επικαιρότητα
Περιστέρι: Εκπρόσωποι του κοινού υποψηφίου ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ Παχατουρίδη εξυπηρετούν ναζί ψηφοφόρο

Εκπρό­σω­ποι του κοι­νού υπο­ψη­φί­ου ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ εξυ­πη­ρε­τούν ναζί ψηφο­φό­ρο. Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε πριν λίγο σε εκλο­γι­κό τμήμα…

Επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ: Από Αντώναρο μέχρι Παχατουρίδη, ο μύλος της «προοδευτικής» συμμαχίας όλα τα αλέθει.…

Όλους τους χωρά­ει ο «προ­ο­δευ­τι­κός» αχταρ­μάς. Από τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο της κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή (2004–2009), Ευάγ­γε­λο Αντώ­να­ρο, που θα είναι υποψήφιος…

Επικαιρότητα
Άθλια εθνικιστική ανάρτηση του αντιδημάρχου Περιστερίου — Δήλωση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την άθλια ανάρ­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Περι­στε­ρί­ου που απει­κο­νί­ζει την Τουρ­κία ως ελλη­νι­κό έδα­φος κατα­δι­κά­ζει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος της ΚΕ…