Περιήγηση: Πειραιάς

Εκδηλώσεις
Δημήτρης Κουτσούμπας: Το μήνυμα στις 9 του Ιούνη με ισχυρό ΚΚΕ θα είναι δυνατό, πανευρωπαϊκό, αντισυστημικό, αντιπολεμικό. Θα είναι μήνυμα ελπίδας (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Video of Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα σε συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κοραή στον Πει­ραιά Ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ  και ότι …

Ατέχνως
Κυβέρνηση — αστικά κόμματα: Βάζουν πλάτη στον δολοφόνο του παλαιστινιακού λαού και στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς που ανάβουν τη φωτιά του πολέμου

Βάζουν πλά­τη στον δολο­φό­νο του παλαι­στι­νια­κού λαού και στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς που ανά­βουν τη φωτιά του πολέ­μου Χωμέ­νη μέχρι τα…

Κοινωνία
Κινητοποίηση σήμερα στις 7 μ.μ. για το έγκλημα στο λιμάνι του Πειραιά από συνδικάτα και συλλόγους

Σε συγκέ­ντρω­ση — δια­μαρ­τυ­ρία σήμε­ρα, Παρα­σκευή, στις 7 μ.μ., στην πύλη Ε3, στο λιμά­νι του Πει­ραιά καλούν τα ναυ­τερ­γα­τι­κά συν­δι­κά­τα ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ο…