Περιήγηση: Πειραιάς

Επικαιρότητα
Γραμμή 3 Μετρό: μετά από 10άδες αναβολές ανοίγουν για το επιβατικό κοινό οι νέοι σταθμοί –έτοιμη και η κυβερνητική φιέστα

Κατά τις 2μμ σήμε­ρα, προ­βλέ­πε­ται να δοθούν σε λει­τουρ­γία οι τρεις νέοι σταθ­μοί της Γραμ­μής 3 του Μετρό «Μανιά­τι­κα», «Πει­ραιάς»…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Πειραιάς: Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» (ΒΙΝΤΕΟ)

Με συν­θή­μα­τα όπως «Έξω το ΝΑΤΟ να φύγου­νε οι Βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», χιλιά­δες κόσμος αντα­πο­κρί­θη­κε στο κάλε­σμα του…

Επικαιρότητα
Πειραιάς: Είκοσι θετικά κρούσματα κορωνοϊού σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σία ιχνη­λά­τη­σης σε Μονά­δα Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων στον Πει­ραιά, μετά τον εντο­πι­σμό θετι­κών κρου­σμά­των covid-19 σε εργαζόμενους…

Επικαιρότητα
Δεκαέξι ναυτικοί δεξαμενόπλοιου, στον Πειραιά, θετικοί στον κορονοϊό

Οκτώ Ινδοί και oκτώ Φιλιπ­πι­νέ­ζοι ναυ­τι­κοί του δεξα­με­νό­πλοιου Merbabu, σημαί­ας Μάλ­τας, που βρί­σκε­ται αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο στα ανοι­χτά του Πει­ραιά, βρέ­θη­καν θετικοί…

Επικαιρότητα
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή δυσωδία στο λιμάνι του Πειραιά…

Γέμι­σε ο τόπος, στο λιμά­νι του Πει­ραιά από πλοία αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών φονιά­δων. Στο λιμά­νι βρί­σκε­ται ελλι­με­νι­σμέ­νο το αμε­ρι­κά­νι­κο αντι­τορ­πι­λι­κό «USS Ross» ‑ενταγ­μέ­νο στη…

Επικαιρότητα
Χρυσή Αυγή: Έκλεισε το ορμητήριο δολοφονικών επιθέσεων των ναζί στον Πειραιά

Τα γρα­φεία του Πει­ραιά ήταν ορμη­τή­ρια πολ­λών επι­θέ­σε­ων κατά μετα­να­στών, αντι­φα­σι­στών, κλπ τα προη­γού­με­να χρό­νια. Τα μονα­δι­κά γρα­φεία που τυπικά…