Περιήγηση: Πεντέλη

Επικαιρότητα
Πυρκαγιά στην Πεντέλη: Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων

Από την πρώ­τη στιγ­μή που εκδη­λώ­θη­κε η πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη, κλι­μά­κια του ΚΚΕ βρέ­θη­καν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή.  Ειδι­κό­τε­ρα, αντι­προ­σω­πεία των…