Περιήγηση: Πλεύση Ελευθερίας

Πολιτική
Πώς (το) είπατε;

Γράφει ο Σφυροδρέπανος // Η τρέχουσα καπιταλιστική κρίση δημιούργησε μερικά κενά. Κι επειδή η φύση ή μάλλον η ιστορία τα…