Περιήγηση: πρεσβεία

Επικαιρότητα
Προειδοποίηση για βόμβα στις πρεσβείες Ισραήλ, Αιγύπτου και ΗΠΑ

Προει­δο­ποι­η­τι­κά τηλε­φω­νή­μα­τα πριν λίγο στο κανά­λι ΣΚΑΪ για τοπο­θέ­τη­ση εκρη­κτι­κού μηχα­νι­σμού στην πρε­σβεία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στα Ιλί­σια, στο Kontra…

Επικαιρότητα
Τρίτη πρωί διαμαρτυρία της ΚΝΕ στην πρεσβεία της Βραζιλίας για την καταστροφή στον Αμαζόνιο

Παρέμ­βα­ση-ενη­μέ­ρω­ση στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Βρα­ζι­λί­ας, διορ­γα­νώ­νει η ΚΝΕ ενά­ντια στην περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή στον Αμαζόνιο…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Καταδικάζουμε τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το κράτος — τρομοκράτη του Ισραήλ

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα την παλαι­στι­νια­κή πρε­σβεία, στην Αθή­να και υπέ­γρα­ψε, το ακό­λου­θο μήνυμα,…

Διεθνή
Μαζική σφαγή άμαχων Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ — 55 νεκροί — 2.700 τραυματίες

Σε του­λά­χι­στον 55 ανέρ­χο­νται οι δολο­φο­νη­μέ­νοι άμα­χοι Παλαι­στί­νιοι και σε του­λά­χι­στον 2.700 οι τραυ­μα­τί­ες Παλαι­στί­νιοι από τον ισραη­λι­νό στρα­τό στις διαδηλώσεις…

Διεθνή
Σφαγή στη Γάζα — 52 δολοφονημένοι άμαχοι Παλαιστίνιοι στην ανοιχτή φυλακή — Αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ

Στους 52 ανέρ­χο­νται οι Παλαι­στί­νιοι που δολο­φο­νή­θη­καν εν ψυχρώ σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά στη Λωρί­δα της Γάζας, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγείας…