Περιήγηση: Προστασία πρώτης κατοικίας

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ για δηλώσεις Αδ. Γεωργιάδη για προστασία α’ κατοικίας: Πρόκληση απέναντι στα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά

«Οι δηλώ­σεις του υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης, Άδ. Γεωρ­γιά­δη, ότι “η προ­στα­σία της α’ κατοι­κί­ας είναι ζημία για την οικο­νο­μία” απο­τε­λούν πρόκληση…