Περιήγηση: Ρίσι Σουνάκ

Διεθνή
Βρετανία: Ο Ρ. Σουνάκ και η Λ. Τρας θα διεκδικήσουν την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία

Ο πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Ρίσι Σου­νάκ και η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Λιζ Τρας θα κοντα­ρο­χτυ­πη­θούν για την ηγε­σία του Συντη­ρη­τι­κού κόμματος…