Περιήγηση: Ραφήνα

Κοινωνία
Οι χρυσαυγίτες Ηλιόπουλος, Γερμενής απαλλάχτηκαν από δικαστήριο για πράξεις που παραδέχτηκαν!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Έχει απο­δει­χτεί χωρίς καμία αμφι­βο­λία ότι μια πολυ­με­λής ομά­δα ατό­μων με δια­κρι­τι­κά της Χρυ­σής Αυγής, στην οποία είχαν πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο…

Κοινωνία
Μια πρόεδρος σε δίκη χρυσαυγιτών που τιμάει τη Δικαιοσύνη, ένας παπάς και ένας αστυνόμος…

Ανα­βλή­θη­κε για ακό­μη μία φορά από το μονο­με­λές πλημ­με­λειο­δι­κείο η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης επί­θε­σης σε βάρος μικρο­πω­λη­τών στην Ραφή­να τον…

Κοινωνία
Πάρτι κερδοσκόπων στα καμένα — Ιδιοκτήτες σπιτιών και ξενοδόχοι ζητούν υπέρογκα ποσά από πυρόπληκτους

Συνε­χί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία της υπο­βο­λής των απα­ραί­τη­των εγγρά­φων για τη στε­γα­στι­κή απο­κα­τά­στα­ση των πυρό­πλη­κτων, ενώ παρα­μέ­νουν αδιευ­κρί­νι­στα ορι­σμέ­να κρί­σι­μα ζητήματα.…

Κοινωνία
Στους 84 οι νεκροί — Ένα στα δύο σπίτια μη κατοικήσιμα — Στους κατοίκους ρίχνει την ευθύνη η κυβέρνηση

Και ενώ η κυβέρ­νη­ση με προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις στε­λε­χών της επιρ­ρί­πτει την ευθύ­νη για την τρα­γω­δία στους κατοί­κους της περιο­χής, οι…