Περιήγηση: Σαν σήμερα 15 Φεβρουαρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 15 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

399 π.Χ. Ο φιλό­σο­φος Σωκρά­της κατα­δι­κά­ζε­ται να πιει το κώνειο, επει­δή «εισή­γα­γε και­νά δαι­μό­νια» στην Αθη­ναί­ων Πολι­τεία https://atexnos.gr/ποιος-ήταν-ο-σωκράτης-γεννήθηκε-σαν‑σ/ 360 Εγκαινιάζεται…