Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

Μουσική
Μαρία Κάλλας, από τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές στην ιστορία της όπερας.

Στις 2 Δεκεμ­βρί­ου 1923 γεν­νιέ­ται η Μαρία Κάλ­λας (ψευ­δώ­νυ­μο της Μαριάν­νας Και­κι­λί­ας Σοφί­ας Καλο­γε­ρο­πού­λου). Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες γυναι­κεί­ες φωνές…

Ιστορία
16 Σεπτεμβρίου 1982: Η σφαγή στη Σάμπρα και τη Σατίλα — Οι Ισραηλινοί γράψαν μια από τις μελανότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας

Στις 16 Σεπτεμ­βρί­ου 1982 ξεκι­νά η σφα­γή στα παλαι­στι­νια­κά προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα της Σάμπρα και της Σατί­λα (16 — 18/9/1982), που άφη­σε άγνω­στο — μέχρι…