Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

741 Πέθα­νε ο Λέων Γ’ ο Ίσαυ­ρος, αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου 1812 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας (Βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος). Ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Ιουνίου

741 Πέθα­νε ο Λέων Γ’ ο Ίσαυ­ρος, αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου 1812 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας (Βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος). Ο…

Πρόσωπα
Ζοζέ Σαραμάγκου, σε όλη τη ζωή του πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση

Ο νομπε­λί­στας κομ­μου­νι­στής Πορ­το­γά­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζοζέ Σαρα­μά­γκου γεν­νή­θη­κε 16 Νοέμ­βρη 1922 στο χωριό Aζι­νιά­γκα της Πορ­το­γα­λί­ας. Ήταν παι­δί ακτή­μο­νων χωρικών,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Ιουνίου

1812 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας (Βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος). Ο πόλε­μος κρά­τη­σε 32 μήνες (έως τον Φεβρουά­ριο του…