Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1662 Κυκλο­φο­ρούν στο Παρί­σι οι πρώ­τες άμα­ξες — λεω­φο­ρεία, με θέσεις για οκτώ καθι­στούς επι­βά­τες. 1844 Στον από­η­χο της Επα­νά­στα­σης της 3ης…