Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 20 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1453 Ο Έλλη­νας πλοί­αρ­χος Φλα­ντα­νελ­λάς, δια­σπώ­ντας τον οθω­μα­νι­κό απο­κλει­σμό, εισέρ­χε­ται στον Κερά­τιο κόλ­πο και κατα­φέρ­νει να εφο­διά­σει την πολιορ­κού­με­νη Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. 1799 Ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1453 Ο Έλλη­νας πλοί­αρ­χος Φλα­ντα­νελ­λάς, δια­σπώ­ντας τον οθω­μα­νι­κό απο­κλει­σμό, εισέρ­χε­ται στον Κερά­τιο κόλ­πο και κατα­φέρ­νει να εφο­διά­σει την πολιορ­κού­με­νη Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. 1799 Ο…

Κινηματογράφος
Γιάννης Βόγλης, άφησε ανεξίτηλα ίχνη στο θέατρο, στην κινηματογράφο και στην τηλεόραση

Ο Γιάν­νης Βόγλης γεν­νή­θη­κε στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 1937 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Πέλου Κατσέ­λη. Στο θέα­τρο πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Απριλίου

1453 Ο Έλλη­νας πλοί­αρ­χος Φλα­ντα­νελ­λάς, δια­σπώ­ντας τον οθω­μα­νι­κό απο­κλει­σμό, εισέρ­χε­ται στον Κερά­τιο κόλ­πο και κατα­φέρ­νει να εφο­διά­σει την πολιορ­κού­με­νη Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. 1799 Ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Απριλίου

1453 Ο Έλλη­νας πλοί­αρ­χος Φλα­ντα­νελ­λάς, δια­σπώ­ντας τον οθω­μα­νι­κό απο­κλει­σμό, εισέρ­χε­ται στον Κερά­τιο κόλ­πο και κατα­φέρ­νει να εφο­διά­σει την πολιορ­κού­με­νη Κωνσταντινούπολη.…