Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 21 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1685 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ 1800 Υπο­γρά­φε­ται ανά­με­σα στη Ρωσία και την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία η Συν­θή­κη της Κωνσταντινούπολης,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 21 Μαρτίου 

1685 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ 1800 Υπο­γρά­φε­ται ανά­με­σα στη Ρωσία και την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία η Συν­θή­κη της Κωνσταντινούπολης,…

Μουσική
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

Στις 21 Μαρ­τί­ου 1685 γεν­νιέ­ται ο Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ. Απ’ τους μεγα­λύ­τε­ρους (κατ’ άλλους ο μεγα­λύ­τε­ρος) συν­θέ­τες κλα­σι­κής μου­σι­κής, ο Μπαχ…