Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου – Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

532 Θεμε­λιώ­νε­ται από τον αυτο­κρά­το­ρα Ιου­στι­νια­νό ο ναός της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, έργο των αρχι­τε­κτό­νων Ανθέ­μιου και Ισι­δώ­ρου, μετά την…

Πρόσωπα
Κοσμάς Πολίτης

Στις 16 Μαρ­τί­ου 1888 γεν­νιέ­ται στην Αθή­να ο λογο­τέ­χνης Κοσμάς Πολί­της, όπως ήταν το ψευ­δώ­νυ­μο που διά­λε­ξε ο Παρα­σκευάς Ταβε­λού­δης για…