Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 29 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 1461 Ο «Πόλε­μος των δύο ρόδων» στην Αγγλία βρί­σκε­ται στο απο­κο­ρύ­φω­μά του.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 1461 Ο «Πόλε­μος των δύο ρόδων» στην Αγγλία βρί­σκε­ται στο απο­κο­ρύ­φω­μά του.…

Μουσική
Καρλ Ορφ

Στις 28 Μαρ­τί­ου 1982 πεθαί­νει ο Καρλ Ορφ, Γερ­μα­νός συν­θέ­της. Ο Ορφ γεν­νή­θη­κε στις 10 Ιου­λί­ου του 1895 στο Μόναχο.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Μαρτίου

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 1461 Ο «Πόλε­μος των δύο ρόδων» στην Αγγλία βρί­σκε­ται στο απο­κο­ρύ­φω­μά του.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Μαρτίου

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 1461 Ο «Πόλε­μος των δύο ρόδων» στην Αγγλία βρί­σκε­ται στο…