Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Ιουνίου

Κινηματογράφος
Γιώργος Φούντας

Ο Γιώρ­γος Φού­ντας γεν­νή­θη­κε στις 3 Ιου­νί­ου 1924 στο Μαυ­ρο­λι­θά­ρι Παρ­νασ­σί­δας στη Φωκί­δα και σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ωδεί­ου Αθη­νών. Πρωτοεμφανίστηκε…