Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Ιουνίου

Πολιτισμός
Από τη νουβέλα του Γιώργη Μωραΐτη «Με κομμένη ανάσα», εμπνευσμένη από την εκτέλεση των 106 στο Κούρνοβο

Απ’ την άκρη του κάμπου έρχε­ται ένα μπου­λού­κι αντάρ­τες. Στη μέση φαί­νε­ται ο Βλα­χά­βας. Ανε­βαί­νουν στη δημο­σιά. Προ­χω­ρούν σκυ­φτοί και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1599 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός ζωγρά­φος, Ντιέ­γκο Βελά­σκεθ 1799 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Αλε­ξά­ντερ Πού­σκιν Ο ένθερ­μος φιλέλ­λη­νας Αλέ­ξαν­δρος Πού­σκιν 1809 Στη Σουηδία…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Ιουνίου

1599 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός ζωγρά­φος, Ντιέ­γκο Βελά­σκεθ 1799 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Αλε­ξά­ντερ Πού­σκιν https://atexnos.gr/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%8D/ 1809 Στη Σου­η­δία καθιε­ρώ­νε­ται νέο Σύνταγ­μα, το…