Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου

Μουσική
Γκούσταβ Μάλερ

Στις 7 Ιου­λί­ου 1860 γεν­νιέ­ται ο Αυστρια­κός συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας Γκού­σταβ Μάλερ. Το διά­στη­μα 1875 — 1878 σπού­δα­σε στο…