Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1454 Γεν­νή­θη­κε ο Αμέ­ρι­γκο Βεσπού­τσι (Amerigo Vespucci) Αμέ­ρι­γκο Βεσπού­τσι 1500 Ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής Πέδρο Καμπράλ σαλ­πά­ρει από τη Λισα­βό­να με…

Πρόσωπα
Αμέριγκο Βεσπούτσι

Στις 9 Μαρ­τί­ου 1454 γεν­νή­θη­κε ο Αμέ­ρι­γκο Βεσπού­τσι (Amerigo Vespucci), Ιτα­λός θαλασ­σο­πό­ρος, που συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές ισπα­νι­κές και πορ­το­γα­λι­κές απο­στο­λές στις…