Περιήγηση: Σοσιαλδημοκράτες

Επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ — ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με «βουτιές» στο αρχείο και… ποτά συνεχίζονται οι διεργασίες

Συνε­χί­ζο­νται οι διερ­γα­σί­ες στο εσω­τε­ρι­κό του ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο και την παρα­πο­μπή Τζου­μά­κα στο πει­θαρ­χι­κό του κόμ­μα­τος για τη διαγραφή…

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για τα φαινόμενα διαφθοράς: Εικόνα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος που υπηρετούν νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τα τελευ­ταία φαι­νό­με­να δια­φθο­ράς:  «Υπουρ­γοί που παρα­κο­λου­θού­νται και πρωθυπουργός…