Περιήγηση: Σουδάν

Διεθνή
Αλληλεγγύη στον λαό και στους κομμουνιστές του Σουδάν

Δεκά­δες Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον κόσμο, μετά από σχε­τι­κή πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, υπο­γρά­φουν Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό και στους κομμουνιστές…

Διεθνή
Σουδάν: «Λουτρό αίματος» με 43 δολοφονημένους διαδηλωτές — Έκκληση του Σουδανικού ΚΚ

Σε 43 ανέρ­χο­νται μέχρι στιγ­μής οι δολο­φο­νη­μέ­νοι από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος του Ομάρ ελ-Μπε­σίρ, καθώς συνε­χί­ζο­νται για…