Περιήγηση: Σουδάν

Διεθνή
Σουδάν: «Λουτρό αίματος» με 43 δολοφονημένους διαδηλωτές — Έκκληση του Σουδανικού ΚΚ

Σε 43 ανέρ­χο­νται μέχρι στιγ­μής οι δολο­φο­νη­μέ­νοι από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος του Ομάρ ελ-Μπε­σίρ, καθώς συνε­χί­ζο­νται για…

Διεθνή
Σουδάν: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας — Συνελήφθη ο Γραμματέας του ΚΚ Σουδάν — Καταδικάζει το ΚΚΕ

«Καζά­νι που βρά­ζει» θυμί­ζει μεγά­λος μέρος του σου­δα­νι­κού λαού που στε­νά­ζει από το νέο κύμα ακρί­βεια­ςπου επέ­φε­ρε όχι μόνον η νέα…