Περιήγηση: Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας

Επικαιρότητα
Ναυπηγεία Ελευσίνα: Προκλητική και αήθης επίθεση από εργολάβο στον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου

Αήθη και προ­κλη­τι­κή επί­θε­ση δέχτη­κε ο πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γε­ο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, Σωτή­ρης Που­λι­κό­γιαν­νης, από εκπρό­σω­πο της…

Επικαιρότητα
Έγκλημα στο Πέραμα: Νεκρός ένας εργάτης και δυο τραυματίες στη Ζώνη — Δεν υπήρχε τεχνικός ασφάλειας!

Νεκρός είναι ο ένας από τους τρεις εργα­ζό­με­νους που τραυ­μα­τί­στη­καν σε εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» που έγι­νε στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος. Οι…