Περιήγηση: Σχολεία

Επικαιρότητα
Άνοιξαν το σχολείο για να δείξουν αποτελεσματικότητα — Οι γονείς όμως δεν έστειλαν τα παιδιά τους

Καταγ­γε­λία από τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Νεά­πο­λης Συκε­ών Θεσ­σα­λο­νί­κης για βια­στι­κή και επι­κίν­δυ­νη από­φα­ση του Δήμου για το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων: «Παρά…

Κοινωνία
Περικλής Παυλίδης: Αν ο εθνικισμός δηλητηριάσει τη νεολαία η ανθρωπότητα δεν θα έχει μέλλον

Με αφορ­μή την προ­σπά­θεια φασι­στι­κών κύκλων να χύσουν εθνι­κι­στι­κό δηλη­τή­ριο στα σχο­λεία, μιλή­σα­με με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη, Επί­κου­ρο καθη­γη­τή του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης στο…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: «Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής κηρύττουν σήμερα τον εθνικισμό και το μίσος ανάμεσα στους λαούς γιατί μισούν όλους τους λαούς»

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής στα σχο­λεία, με αφορ­μή το παρα­λή­ρη­μα του χρυ­σαυ­γί­τη Ηλιό­που­λου στη…

Παιδεία
Δεν έχει θέση στα σχολεία μας το δηλητήριο και το μίσος των εθνικιστών!

Με αφορ­μή την προ­σπά­θεια που κάνουν ορι­σμέ­νοι εθνι­κι­στι­κοί κύκλοι το τελευ­ταίο διά­στη­μα να χύσουν το φασι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο στους μαθη­τές, η «Αγω­νι­στι­κή…

Παιδεία
Οι μαθητές ξεμπροστιάζουν την Χρυσή Αυγή: «Αστείο να το παίζουν πατριώτες αυτοί που έχουν σημαία τους τη σβάστικα…»

Να απο­μο­νώ­σουν τις φασι­στι­κές φωνές, να ανα­δεί­ξουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που ζού­νε καθη­με­ρι­νά και να αγω­νι­στούν για ένα σχο­λείο που…

Κοινωνία
Να απομονωθούν οι εθνικιστικές και αλυτρωτικές φωνές στα σχολεία — Κάλεσμα γονέων στην Κεντρική Μακεδονία

Να απο­μο­νώ­σουν τις εθνι­κι­στι­κές φωνές που οδη­γούν σε μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού, καλεί τους γονείς και τους μαθη­τές η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Γονέ­ων και…

Διεθνή
Σουηδία: Δημοπρατούν τα Σχολεία μαζί με τα κτήρια, τους μαθητές και τους δασκάλους στους Επιχειρηματίες

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Σχο­λι­κή ‘ελεύ­θε­ρη’ αγο­ρά στη Σου­η­δία συμπλή­ρω­σε ήδη 25 χρό­νια και έχει καθο­ρι­στι­κές συνέ­πειες για το…